COMPANY
A LIT-r?l

Az 1991-ben alakult LIT egyike a világvezet? három fejleszt? és gyártó cégének az UV rendszerek területén, a víz-, leveg?- és felület fert?tlenítés területén.

LIT termelési k?zpontokkal rendelkezik Erfurtban, Németországban és Moszkvában, Oroszországban. Helyi értékesítési- és szolgáltatási támogatást biztosítanak a képviseletek Hollandiában, Kínában, Magyarországon, Bulgáriában és Lengyelországban. Továbbá a LIT termékek és szolgáltatások elérhet?ek kül?nb?z? piacokon keresztül egy hatalmas forgalmazói hálózatnak k?sz?nhet?en.

A vállalat nagy hangsúlyt fektet a kutatás terén az UV alkalmazások kül?nb?z? iparágakban t?rtén? felhasználhatóságára. A Kutatási és Fejlesztési Részleg munkáját 2 professzor és 10 tudományos doktori címmel rendelkez? munkatárs alkotja, akik er?sen fókuszálnak az UV-technológia kül?nb?z? iparágakban t?rtén? innovatív alkalmazására.

Tudományos és Termelési K?zpont, Erfurt - Németország

Az ultraibolya technológia a víz-, a leveg?- és felületi fert?tlenítés az UV-C sugárzás fert?tlenít? hatásán alapul.

UV sugárzás elektromágneses sugárzás a látható fény és a r?ntgensugárzás k?z?tti tartományban. Az UV-hullámhossz 100 - 400 nanométerig terjed.

Az UV tartomány hullámhosszát 4 tartományra osztjuk, mindegyik más-más germicid hatással bír. UV-A (315-400 nm), az UV-B (280-315 nm), az UV-C (200-280 nm) és a vákuum-UV (100 -200 nm).

Ultraibolya az elektromágneses spektrumbanAz UV-fert?tlenítés mechanizmusa

Az UV-spektrumon belül, az UV-C tartományban található a leger?sebb UV-sugárzás, amit k?nnyen el tud nyelni a DNS, az RNS és a fehérjék. Ezt a tartományt gyakran nevezik csíra?l? hatásúnak az igen magas fert?tlenít? hatékonyságának k?sz?nhet?en a baktériumokkal és vírusokkal szemben. A legmagasabb csíra?l? hatás a mikroorganizmusokon 205-280 nm k?z?tt tapasztalható, ezen belül is 265 nm-en maximális a germicidhatás.

A csíra?l? hatás a DNS-t és RNS-molekulák foton-abszorpciós képességén alapul. Fotokémiai reakció, ami a molekulák párba rendez?désének megsz?nését provokálja a DNS és RNS k?tésekben, ezáltal gátolva a mikroorganizmusok replikációs képességét. Ezt a folyamatot nevezik a mikroorganizmusok inaktívvá tételének.

UV fert?tlenít? technológiát alkalmazható az ivóvízellátásban, szennyvízkezelésben, valamint a leveg?- és felületi fert?tlenítés területén.

Ennek a technológiának a f? el?nyei:

  • Magas hatásfoka mikroorganizmusok széles k?rével szemben, beleértve a klórnak ellenállókat is (vírusok és protozoa oociszták)
  • Nincs hatással a víz és a leveg? fizikai, kémiai és érzékszervi tulajdonságaira; nincsenek melléktermékek; nem lehet túladagolni
  • Alacsonyak a beruházási-, energiafogyasztási- és m?k?dtetési k?ltségek
  • UV-berendezések kompaktak és k?nnyen kezelhet?ek; nincs szükség kül?nleges m?veleti-, biztonsági óvintézkedésekre.

Ipari-méretben az UV sugárzás legf?bb elérhet? forrásai az alacsony nyomású amalgám lámpák és a k?zepes nyomású higany lámpák. A k?zépnyomású lámpa technológia magasabb teljesítmény elérését teszi lehet?vé lámpánként (akár t?bb kW), meglehet?sen alacsonyhatékonysággal (9-12%),míg az alacsony nyomású lámpa technológia hatékonysága 35-40% k?z?tti, és egy lámpa teljesítménye elérheti az 1.000 W-ot.

Az UV-rendszerek, amik amalgám-lámpa technológiával m?k?dnek, általában egy kicsit nagyobb fizikai méretekkelbírnak, de jelent?sen energiatakarékosabbak, mint higany-lámpás berendezések.

Az UV-berendezés kialakítása mindig függ a szükséges UV dózistól, az áramlási sebességt?l és a csírátlanításra szánt k?zeg fizikai-kémiai paramétereit?l. A telepítési-létesítmény ismérvei, a rugalmasság, a gazdaságos és fenntartható m?k?dés is szempont a tervezésben

LIT UV vízfert?tlenít? rendszerek:

Talajvíz vételi pontok

Felszíni vízforrásokból t?rtén? vízellátás, klórozással és ozonizálással együtt

K?z?sségi szennyvízhez

Ipari szennyvizekhez

Szennyvíz újra hasznosításához, mez?gazdasági ?nt?zésre, városi parkokban, stb.

Uszodák és rekreációs aquaparkok

Friss- és a tengervizes akváriumokban

Vízforgatásos rendszerek, kombinálva más technológiákkal

Gyárakban, ipari-, technológiai vizekhez, más technológiákkal együtt

LIT UV-berendezések leveg? és felületi fert?tlenítéshez:

Gyógyszer- és élelmiszeriparban

Mez?gazdaságban

Egészségügyi létesítményekben

K?zépületekben, rendezvény-k?zpontokban

T?megk?zlekedési eszk?z?kben, területeken

LIT széles skáláját gyártja az UV-berendezéseknek és m?szaki megoldásokat kínál a víz, a leveg? és a felületek fert?tlenítésére a kül?nb?z? iparágakban és k?zintézményekben.

A meghatározott projektek és m?k?dtetési feltételek ismeretében, a LIT szakemberei választják ki a szükséges UV-berendezéseket és optimalizálják azok konfigurációját a megbízható és k?ltséghatékony megoldás érdekében.

LIT széles skáláját kínálja az UV fert?tlenít? rendszereknek, természetes-, ipari-, szennyvíz- és más vízzel kapcsolatos alkalmazásokban, az átfolyás sebességét?l függ?en kül?nb?z? méretekben, a projekt tényleges vízmin?ségének, a szükséges fert?tlenít? szintnek és a m?k?dési feltételeknek ismeretében.

A LIT berendezések megfelelnek a nemzetk?zileg elfogadott szabványoknak, rendelkeznek: ?VGW (Ausztria), DVGW (Németország), USEPA (USA)tanúsítványokkal.

DUV - Zárt-kamrás (túlnyomásos) rendszerek, hosszanti (folyásirányban elhelyezett) lámpa orientációval.

DUV Pro - Zárt-kamrás (túlnyomásos) rendszerek, keresztirányú (folyásirányra mer?legesen elhelyezett) lámpa orientációval.

MLP - Nyílt-csatornás rendszerek, hosszanti (folyásirányban elhelyezett) lámpa orientációval.

MLV - Nyílt-csatornás rendszerek, keresztirányú (folyásirányra mer?legesen elhelyezett) lámpa orientációval.

A LIT UV berendezések ellen?rzése és automatizálása a legkorszer?bb mikroprocesszoros rendszereken alapul, olyan neves márkák felhasználásával, mint a VIPA, SIEMENS, Schneider Electric, az ügyfél egyedi k?vetelményeihez és igényeihez igazítva. LIT UV berendezések UV-Cintenzitás-érzékel?vel vannak felszerelve, amiket a LITmaga, vagy küls? beszállító gyárt, és rendelkeznek a megfelel? hitelesítésekkel. Minden LIT berendezéshez (kivéve legkisebbekhez) kérhet? teljesítmény-szabályozó egység, hogy optimalizálja az energiafogyasztást. Minden LIT berendezéshez (kivéve a legkisebbekhez) igényelhet? hatékony kémiai tisztító és / vagy automata mechanikai-tisztító rendszer a tisztítási k?vetelmények, m?k?dési feltételek vagy az ügyfél kérésének függvényében.

A LIT által kialakított négy alaptípus (DUV, DUV Pro, MLP, MLV) mindenféle alkalmazási területen és min?ségben kezelésre szoruló víz paramétereihez hozzá igazítható.

Az UV-sugárzás eloszlása UV-kamrában, hidraulikus kiegyenlít?- és elosztó rendszer meghatározzák a fert?tlenítés hatékonyságát és az UV fert?tlenít?-rendszer m?k?dési megbízhatóságát. A LIT UV berendezések tervezése, kialakítás és kiépítéseszavatolják a megfelel? k?rülményeket a kül?nb?z? mennyiség?, legkül?nfélébb paraméterekkel rendelkez? víztípusok számára.

A termékcsoportokba (DUV, DUV Pro, MLP, MLV) tartozó LIT UV berendezések sorozatokra vannak osztva (A, B, E, F, G, K, N), hogy megfeleljenek az alkalmazás-specifikus feltételeknek és jellegzetes vízmin?ségeknek, amiket fert?tleníteni kell. Minden sorozat úgy van optimalizálva, hogy egy adott UV-C átereszt?képesség tartományban, maximalizálja az UV fert?tlenítés hatékonyságát, minimális nyomásveszteség mellett.

Az alapja minden UV-rendszernek, legyen az víz-, leveg?- vagyfelületfert?tlenítés, az UV forrás (lámpa). Az UV lámpa paraméteri - az energiafogyasztás, a hatékonyság, méretek, élettartam, ár - meghatározzák a m?szaki és gazdaságossági tulajdonságait és adottságait a meghatározott UV egységnek.

Szem el?tt tartva a hatékony energia-átalakítást UV fénnyé, a LIT az új generációs alacsony nyomású amalgám UV-lámpákra ?sszpontosít, mint az UV fert?tlenít? rendszerek ma elérhet? legmegbízhatóbb UV forrásaira (más lámpa típusok alkalmazhatók bizonyos projektekben). LIT sokféle lámpát használ, saját gyártásút és a világvezet? gyártói (Philips Lighting, LSI / Lightech) által forgalmazottakat is, energiafogyasztás szempontjából 15 W - 1 kW-ig, ~ 40% hatékonysággal és akár 16.000 óra lámpa élettartammal. Ez a szakértelem az UV-lámpa technológiában teszi lehet?vé, hogy a LIT energiahatékony UV rendszereket gyárthasson, bármilyen kapacitással, és az ügyfelek megbízható, kiváló min?ség? UV-berendezésekhez jussanak, bármilyen alkalmazási céllal, világszerte.

LIT Duna
Budapest, Magyarország
Tel. +36 1 239 5268
Email: hungary@lit-uv.com

LIT Poland
Lodz, Lengyelország
Tel. +48 603 304 366
Email: poland@lit-uv.com

LIT UV Elektro
Erfurt, Németország
Tel.: +49 3643 48999 0
Email: germany@lit-uv.com

LIT Asia
Peking, Kína
Tel.: +86 139 111 639 97
Email: asia@lit-uv.com

LIT UV Europe
Eindhoven, Hollandia
Tel.: +31 402 240 730
Email: info@lit-uv.com

LIT Turkey
Isztanbul, T?r?kország
Tel.: +90 212 945 0 269
Email: turkey@lit-uv.com

LIT Moscow
Moszkva, Oroszország
Tel.: +7 495 733 9526
Email: lit@lit-uv.com

Információkérés

K?sz?njük, hogy érdekl?dik a termékeink iránt! Kérjük, t?ltse ki az alábbi ?rlapot és kattintson a “Küldés” gombra. Elküldjük ?nnek a kért információkat, a lehet? legr?videbb id?n belül.

Név
Cég
Miasto
Email
Telefon
üzenet
久久免费视频,久热香蕉在线视频免费,免费观看男女性高视频